ניהול מחלוקות

רוב הגישות סביב סכסוכים/קונפליקטים מתמקדות בגישור. אני מחזיקה בתפיסה שאת רוב הסכסוכים ניתן למנוע. גם בתוך יחסים מוכרים, יש נטיה להתייחס לקונפליקטים בהפתעה. אם נוכל לזהות את החזרתיות של הופעתם, נגיע למסקנה שרובם היו צפויים מראש וניתנים לעצירה. להבין את הקושי הטמון בצד השני ש"תוקע" את זרימת האינטראקציה, לעלות על המוטיבים שחוזרים על עצמם, לזהות "את זה בא", להתערב נכון ובזמן יכול למנוע את רובם. יחד עם זאת, גם במצבים המפתיעים, או אלה שלא הצלחנו למנוע, יש מה לעשות כדי לקחת שליטה, להוביל ולייצב מחדש את ההתנהלות.

ענת זכאי - פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות - ניהול מחלוקות
דילוג לתוכן